Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website
Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Cornfort Energetix-Nederland deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Cornfort Energetix-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website of  mobiele site komen toe aan Cornfort Energetix-Nederland en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets op deze site mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of in wat voor vorm dan ook, en is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Cornfort Energetix-Nederland.

Informatie van derden

Cornfort Energetix-Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website, door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of  hyperlinks. Cornfort Energetix-Nederland behoudt het recht opmerkingen op berichten en in te korten, aan te passen en of te verwijderen.